تبلیغات
یا پوکر فارسی نام نوعی بازی ورق است که به تازگی به جمع بازی‌های ورق (پاسور) پیوسته‌است و با شانس و بلوف زدن و ریسک بسیار همراه است. پوکر پارس با تلفیقی از بازی پوکر آمریکایی (البته بازی پوکر در سراسر جهان وجود دارد اما برای این که با پوکر پارس اشتباه گرفته نشود ما در این جا آن را پوکر آمریکایی می‌نامیم) ابداع شده و با تغییرات جالب و چشمگیری همراه شده و به یکی از محبوبترین تفریحات تبدیل شده‌است که با قوانین متعددی (برخی اجباری و برخی اختیاری) همراه می‌باشد. البته این بازی به دور از هرگونه قمار می‌باشد و چون بازی پوکر به انواع سبک‌های آمریکایی تنها با قمار انجام می‌شود یکی از ایرانیان آن را به صورت غیر قمار و امتیازی در آورده‌است.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام

پوکر(به انگلیسی poker) نام معروفترین بازی قمارخانه‌ای آمریکایی است.پوکر پارس نیز سبک جدیدی از این بازی است که در ایران ابداع شده و خارج از قمار است.

طریقه بازی

نکاتی که باید قبل از شروع بازی دانست

شروع بازی ...

بازی با پخش ورق‌ها به صورت دوتا دوتا به بازیکنان شروع می‌شود. نحوه توزیع ورق‌ها به ترتیب عقربه‌های ساعت است. سپس سه ورق بر روی زمین گذاشته می‌شود و بقیه ورق‌ها را در گوشه‌ای نگه می‌داریم. و سپس هر بازیکن شروع به بازرسی دست خود و ورقه‌های زمین می‌کند.

هدف و رتبه بندی دست‌ها و ورق‌ها

رتبه‌بندی ورق‌ها

در این بازی هدف این است که با استفاده از ۲ ورق که در دست دارید و ۳ تا از ۵ ورقی که روی زمین قراردارد یکی از حالتهای زیر را به وجود بیاورید. در بازی پوکر پارس بهترین ۵ تایی از میان ۷ کارت(۲ برگ در دست هر بازیکن، و ۵ برگ زمین که متعلق به همه بازیکنان است) برنده‌است.

نمودار مقابل به ترتیب شامل بهترین دست یعنی تاپ استریت (ردیف) فلاش (Royal Flush) تا بدترین دست ممکن بش (High Card)است که در بازی پوکر پارس مورد استفاده قرار می‌گیرد. در زیر هم ترتیب دست‌ها را از بهترین تا بدترین مشاهده خواهید کرد.

‏‏Q ‏J ‏۱۰ ۹ ۸

K♣‏ K♦‏ K♥‏‏ K♠ ‏۹♥‏

‏‏ ۸♣ ‏۸♦‏ ‏۸♠ ‏K♣‏ K♠

K♠ ‏J♠ ‏۸♠‏ ۴♠‏ ۳♠

‏‏ ۵‏ ۴‏ ۳♠ ‏۲ ‏A

‏‏ ۷♣ ‏۷ ۷♠‏ K‏ ۲♠

‏‏ A♣‏ A ۸‏ ۸♠‏ Q♠

‏‏ ۹ ۹‏♠ ‏A♣ ‏J♠ ‏۴

‏‏ A ۱۰ ۹♠‏ ۵♣‏ ۴♣

۱: پیر (pair):اگر چند نفر پیر باشند، پیر بزرگتر برنده‌است. برای مثال پیر ۸، پیر ۶ را می‌برد. اگر دو نفر پیر یک عدد باشند، کسی که برگ[های] دیگر (غیر پیر)اش بزرگتر است برنده‌است. (یادآوری می‌شود از ۵ برگ زمین و ۲ برگ دست هر نفر، ۵ برگ برتر انتخاب می‌شود.
۲: دو پیر(two pair): اگر چند نفر ۲پیر باشند، برنده کسی است که پیر بزرگترش (top pair)از بقیه بزرگتر باشد. برای مثال KK ۵۵ از QQ JJ بهتر است.
اگر دو نفر دو پیر یکسان باشند: در این حالت مسلما ۴ برگ از ۵ برگ انتخابی هر نفر مشخص شده‌است و یکسان است، پس برگ پنجم هرکس بزرگتر باشد برنده‌است، و اگر بزرگترین برگ، روی زمین باشد، بازی مساوی است و امتیازی(توضیحات در مورد امتیاز در بخش‌های زیرین) که وسط است، بین افراد مساوی تقسیم می‌شود.
مثال:دست علی ۸وA و دست سینا ۸وQ است. برگهای زمین هم ۱۰،۱۰،۸،K،۵ است.
۵ تای علی ۱۰،۱۰،۸،۸،A است و ۵ تای سینا ۱۰،۱۰،۸،۸،K، پس علی برنده‌است.
ولی اگر دست علی ۸و۹ و دست سینا ۸و۲ باشد، بازی مساویست، چون ۵ تایی هردو ۱۰،۱۰،۸،۸،K است.
۳: سه (three of a kind): اگر چند نفر سه باشند، کسی که با عدد بزرگتری سه‌است برنده‌است.
برای مثال ۶ ۶ ۶، ۲ ۲ ۲ را می‌برد.
۴: ردیف (straight):اگر چند نفر «ردیف»باشند، کسی که ردیفش از عدد بزرگتری شروع شود برنده‌است.
برای مثال ۹ ۸ ۷ ۶ ۵، ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ را می‌برد.
۵: رنگ (flush):اگر چند نفر رنگ باشند، کسی که بزرگترین برگ از خال مورد نظر را دارد برنده‌است.
برای مثال اگر زمین شامل ‏۸♠‏ ۴♠‏ ۳♠ باشد، کسی که J♠و ۲♠ دارد، کسی را که ۹♠ و ۸♠ دارد می‌برد.
۶:فول(full house):فول شامل یک پیر و یک «سه» است، اگر چند نفر فول باشند، کسی که سه تاییش بزرگتر است برنده‌است.
اگر سه تایی دو نفر مساوی بود، برنده، دارنده پیر بزرگتر است.
برای مثال J J J ۳ ۳ از ۴ ۴ ۴ J J دست بهتری است.
مثالی دیگر: ۹ ۹ ۹ ۵ ۵، ۹ ۹ ۹ ۴ ۴ را می‌برد.
۷:کاره (four of a kind):اگر چند نفر کاره باشند، کسی که با عدد بزرگتری کاره‌است برنده‌است.
برای مثال ۸۸۸۸، ۶۶۶۶ را می‌برد.
۸:استریت فلاش (straight flush): اگر چند نفر استریت فلاش باشند، کسی که استریت فلاشش با عدد بزرگتری شروع شود برنده‌است.
برای مثال ۳♠۴♠۵♠۶♠۷♠، ۲♠۳♠۴♠۵♠۶♠ را می‌برد.

امتیاز

ابتدا میزان معینی به دلخواه کارت و یا هر چیز دیگری که بتوان به عنوان امتیاز استفاده نمود بین افراد تقسیم می‌شود (به طور معمول نفری 10،20یا30 امتیاز)

... ادامه بازی

حال نفر اول بسته به دستش و تطابیقی که به اتفاق با برگه‌های زمین دارد کارتی(امتیازی) و یا کارت‌هایی را وسط می‌گذارد و یا هیچ(همگی آزادند که کارتی وسط نگذارند). و سپس نفرات بعد باید همان مقدار وسط بگذارند. حال اگر از قبل تعدادی کارت وسط آمده است و مثلا نفر دوم نخواست کارتی وسط بیاید باید ورق‌هایش را به اصطلاح بخواباند یعنی به صورت وارونه زمین بگذارد. اما اگر همان بازیکن مبلغ بیشتری گذاشت بقیه هم مجبورند که همان مقدار را بیایند و یا انصراف دهند. ضمناً اگر کارتی را وسط آمده بودید و هر وقت بعد از آن انصراف دادید نمی‌توانید کارتتان را پس بگیرید. در حقیقت کارتهای وسط تنها به برنده تعلق دارد. بعد از آنکه همگی کارت‌ها را پایین آوردند و شاید برخی انصراف دادند، نوبت به آوردن برگ چهارم بر زمین می‌رسد. این بار نیز مثل قبل می‌توانند کارت بگذارند و یا دست بخوابانند. و در پایان برگ پنجم یا برگ آخر را هم به زمین می‌آورید. حال بهترین دست طبق "رتبه بندی دست‌هاً برنده اعلام می‌شود و تمامی کارت‌ها تنها به او تعلق می‌گیرد. در دست بعد پخش کنندهٔ دست باید از برنده شروع کند و این بدین معناست که اولین نفر برای آمدن کارت اوست. هرگاه امتیاز فردی به صفر رسید او از بازی اخراج می‌شود و بازی با بقیه افراد ادامه پیدا می‌کند تا این که بازی با دو نفر ادامه پیدا کند حال قانون جدید اندکی با عنوان قانون بازی دونفره به بازی افزوده می‌شود. پس از برد یکی از دو رقابت کننده آن برنده، برنده نهایی است. می‌توان نشان بردی را که توضیحات کاملی از آن هم داده می‌شود به سلیقه جمع قبل از بازی انتخاب نمود و به برنده داد(روش پیشنهادی حلقه نبرد).

قانون بازی دو نفره

  1. پوک:هرگاه در بازی دونفره فردی برای سومین بار چه به صورت متوالی چه غیر متوالی انصراف دهد(دست بخواباند) در بازی بعد پوک نامیده می‌شود بدین معنا که چند محدودیت در بازی دارد.
    1. این فرد نمی‌تواند مبلغی را وسط بگذارد مگر حریفش بخواهد.
    2. این فرد وقتی که انصراف می‌دهد باید چند امتیاز به حریفش بدهد.که به طور معمول این مقدار این چنین است : اگر امتیاز کل دست یک نفر 10 است (منظور امتیازیست که همان اول بازی بین تمامی افراد تقسیم می شود) مقدار امتیازی که باید بدهد "1" ، اگر 20 است "2" و اگر 30 است "3" میباشد.

نکته:بعد از این دست بازی شمارش انصراف‌ها از یک شروع می‌شود.

روش پیشنهادی حلقه نبرد

روش جالبی برای ارزش دادن به برد در این بازی و همچنین به دور از قمار وجود دارد. نام این روش حلقه نبرد نامیده شده‌است.

کپی از این مطلب به موجب گسترش آن مجاز است.